Role ČSOP

v projektu

ČSOP má v projektu roli především informační. Jde například o propagaci mezi českými i zahraničními odborníky, kteří by mohli mít o projekt zájem a případně by se do něj chtěli více zapojit. Dále také šíření výsledků mezi laickou veřejností v ČR a zvyšování povědomí o českých i evropských orchidejích. Důležitý je ale také případný přenos výsledků projektu na lokality v ČR a v dalších zemích, jehož potenciál se bude zkoumat v rámci proveditelnostní studie, která bude jedním z konečných výstupů projektu.

Zajímavá bude studie možného využití metody reprodukce orchidejí „in vitro“ v českém prostředí. Protože se Česká republika řadí mezi země s dlouhou tradicí v činnosti tzv. pozemkových spolků, které fungují také v rámci ČSOP, je zde zájem o přenos českých zkušeností v péči o cenná území na projektové lokality.

Kontakt: Jan Moravec, ČSOP (jan.moravec@csop.cz)

Subscribe newsletter