Cílem projektu LIFEorchids (spolufinancovaného Evropskou unií v rámci programu LIFE) je čelit současnému úbytku lučních orchidejí. Stanoviště těchto orchidejí si zachovávají svou biologickou rozmanitost pouze v případě, že jsou udržovány lidmi, například sečením či pastvou. Při absenci takové péče je stanoviště předurčeno k zániku, protože se na něm začnou prosazovat druhy keřů a stromů, které výskytu orchidejí brání. Projekt se zaměřuje na obnovu a následnou péči vybraných oblastí severoitalských parků Po Vercelli – Alessandria a Portofino. Český svazu ochránců přírody k projektu přispívá svými bohatými zkušenostmi z programu Ochrana biodiverzity a z činnosti pozemkových spolků. Na druhou stranu předpokládáme, že zkušenosti získané v Itálii bude možno použít i při ochraně orchidejí v České republice.

Svět orchidejí

V době globálního úbytku biologické rozmanitosti jsou orchideje považovány za vysoce ohrožené zánikem v důsledku jejich zvláštních charakteristik. Nejsou totiž závislé pouze na opylujícím hmyzu, který zajišťuje reprodukci rostlin, ale také na symbiotických houbách, které jsou nezbytné pro klíčivost semen a přežití sazenic a které jsou také ohrožené změnami prostředí.

Jak pomoci orchidejím

Přežití těchto mimořádných rostlin a jejich ekosystému závisí na lidech, kteří mohou pečovat o půdu za účelem ochrany místní biologické rozmanitosti.

Pokud jste milovníkem přírody, ale nevlastníte žádnou půdu, můžete například sledovat orchideje ve svém okolí a jejich výskyt hlásit orgánu ochrany přírody, nebo pomoci při údržbě orchidejových lokalit, ať již na jednorázové brigádě (např. na vikendproprirodu.csop.cz) či stálou spoluprací s některým pozemkovým spolkem. Pokud jste vlastníkem půdy, na níž se orchideje vyskytují, je třeba vyvarovat se hnojení pozemku, jeho odvodnění, plošnému zalesnění či intenzivní pastvě a luční pozemky kosit, avšak vždy až po odkvetení orchidejí. O nejvhodnější péči se můžete poradit s odborníky z pozemkových spolků (pozemkovespolky.csop.cz), Českého svazu ochránců přírody (www.csop.cz) či Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (www.nature.cz).

Orchidéři jsou již správci...


Alessandro Castagnino

Jacopo Calevo

Miriam Bazzicalupo

Andrea Copetta

Následuj nás

Interesting and successful online meetings just passed: a networking event with other 10 @LIFEprogramme projects to plan a common path to exchange experiences and a webinar to present the management manual for orchids stewards on the agricolture that takes care of biodiversity

3

Great participation to lifeorchids webinar on #orchids conservation with habitat *6210 improvement, orchids micro riserves and the cooperación of private land owner, protagonists and allies with public bodies in nature protection @LIFEprogramme

3

Seminario: diventare custodi di #orchidee per aiutare a conservare il loro delicato habitat ne @ParcoPortofino presentazione dei metodi e strumenti per il coinvolgimento dei cittadini nella tutela della biodiversità, progetto @LIFEprogramme, grazie a @LegambienteLig

2