Cílem projektu LIFEorchids (spolufinancovaného Evropskou unií v rámci programu LIFE) je čelit současnému úbytku lučních orchidejí. Stanoviště těchto orchidejí si zachovávají svou biologickou rozmanitost pouze v případě, že jsou udržovány lidmi, například sečením či pastvou. Při absenci takové péče je stanoviště předurčeno k zániku, protože se na něm začnou prosazovat druhy keřů a stromů, které výskytu orchidejí brání. Projekt se zaměřuje na obnovu a následnou péči vybraných oblastí severoitalských parků Po Vercelli – Alessandria a Portofino. Český svazu ochránců přírody k projektu přispívá svými bohatými zkušenostmi z programu Ochrana biodiverzity a z činnosti pozemkových spolků. Na druhou stranu předpokládáme, že zkušenosti získané v Itálii bude možno použít i při ochraně orchidejí v České republice.

Svět orchidejí

V době globálního úbytku biologické rozmanitosti jsou orchideje považovány za vysoce ohrožené zánikem v důsledku jejich zvláštních charakteristik. Nejsou totiž závislé pouze na opylujícím hmyzu, který zajišťuje reprodukci rostlin, ale také na symbiotických houbách, které jsou nezbytné pro klíčivost semen a přežití sazenic a které jsou také ohrožené změnami prostředí.

Jak pomoci orchidejím

Přežití těchto mimořádných rostlin a jejich ekosystému závisí na lidech, kteří mohou pečovat o půdu za účelem ochrany místní biologické rozmanitosti.

Pokud jste milovníkem přírody, ale nevlastníte žádnou půdu, můžete například sledovat orchideje ve svém okolí a jejich výskyt hlásit orgánu ochrany přírody, nebo pomoci při údržbě orchidejových lokalit, ať již na jednorázové brigádě (např. na vikendproprirodu.csop.cz) či stálou spoluprací s některým pozemkovým spolkem. Pokud jste vlastníkem půdy, na níž se orchideje vyskytují, je třeba vyvarovat se hnojení pozemku, jeho odvodnění, plošnému zalesnění či intenzivní pastvě a luční pozemky kosit, avšak vždy až po odkvetení orchidejí. O nejvhodnější péči se můžete poradit s odborníky z pozemkových spolků (pozemkovespolky.csop.cz), Českého svazu ochránců přírody (www.csop.cz) či Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (www.nature.cz).

Orchidéři jsou již správci...


Anna e Lorenzo Reverdito
Pensionati
Calamandrana (AT)

Comune di Terruggia (AL)
Ente locale
Terruggia (AL)
https://www.comune.terruggia.al.it/it

Comune di Camagna Monferrato (AL)
Ente locale
Camagna Monferrato (AL)
https://comune.camagnamonferrato.al.it/

Fabio Benvenuto
azienda agricola Fabio Benvenuto
Sori (GE)
www.fareagricoltura.it

Elisabetta Fenoglio
studentessa
Villanova Mondovì (CN)
@elisabetta.fenoglio.3

Rosella Rocchetti
Cascina Roccabianca, società agricola biologica
Cartosio (Al)
http://www.roccabianca.bio/
@agriroccabianca
@agriroccabianca

Alessandro Castagnino

Jacopo Calevo

Miriam Bazzicalupo

Andrea Copetta

Sleduj nás

Our international workshop "Joining forces for the protection of soil in Europe" it has begun.
We need to keep raising awareness of soil protection in order to put soil at the heart of the EU's Green Deal

Here you can see the public consultation:

https://t.co/ziVjbFFaL5

Seguici su @LIFEorchids, i custodi di orchidee ci racconteranno la loro passione nel curare e proteggere queste bellissime piante, pronti per accogliere le fioriture primaverili @LIFEprogramme @ParcoPortofino @LegambienteLig @LegambienteLomb

3

@LIFEorchids progetto LIFE del mese di Dicembre 2020" per @minambienteIT grazie a tutto l'impegno e la passione dei partner @unito @ParcoPortofino @LegambienteLomb @UniGenova @CREASanremo, Parco piemontese e CSOP e dei custodi di orchidee.
https://t.co/ueVKVRmAzr

2

Interessante webinar alla scoperta delle orchidee spontanee della Liguria organizzato ieri con Lucilla Carcano e Mario Calbi, autori del Taccuino del Monte, con un approfondimento di @JacopoCalevo. Si può trovare su FaceBook @LegambienteLomb @LIFEprogramme