Co je to správcovství půdy?

Správcovství půdy podporuje myšlenku, že ochrana biologické rozmanitosti je slučitelná s lidskou činností a snaží se o zapojení lidí, kteří své prostředí dobře znají a chtějí se podílet na jeho zvelebování.

Správcovství půdy se často integruje do národních, regionálních a místních sítí chráněných území, což umožňuje soukromým vlastníkům půdy a uživatelům se aktivně a svobodně podílet na ochraně přírody a krajiny.

Stanoviště jsou udržována a obnovována na základě dobrovolných dohod mezi vlastníky nebo uživateli půdy a pozemkovými správcovskými organizacemi.

V dnešní době je správcovství půdy po celém světě rozšířeno jako efektivní nástroj managementu půdy.

Koncept zahrnuje několik přístupů, přičemž všechny se zaměřují na nutnost správy území v kontextu sociálním a ekonomickém.

Pozemkové spolky v ČR

Typickým příkladem správcovství půdy v České republice jsou pozemkové spolky. Hnutí pozemkových spolků navazuje na tradice prvorepublikových okrašlovacích spolků a na zkušenosti mnoha obdobných organizací v zahraničí. Český svaz ochránců přírody stál u vzniku hnutí pozemkových spolků v České republice, je koordinátorem aktivit pozemkových spolků u nás a tyto aktivity dlouhodobě jak finančně, tak metodicky podporuje. Pozemkové spolky jsou neziskové organizace, pečující o cenné přírodní a historické lokality na základě jejich vlastnictví či dlouhodobého právního vztahu k nim (např. nájmu, věcného břemene). Pozemkový spolek si může založit kdokoli, kdo by rád pečoval o lokalitu přírodě blízkým způsobem, avšak založení takového spolku s sebou nese i značnou zodpovědnost.

Více o pozemkových spolcích spolu s kontakty na koordinátory naleznete na stránkách Českého svazu ochránců přírody (www.csop.cz) v sekci Pozemkové spolky.

Místo pro přírodu

Český svaz ochránců přírody zachraňuje ohrožené přírodní lokality a navrací přírodu do míst, odkud byla v minulosti vytlačena. Cílem kampaně „Místo pro přírodu“ je takováto místa vykupovat a trvale o ně pečovat právě skrze pozemkové spolky.

Jedná se tedy o sbírku, která slouží jako „pohotovostní fond“ pro drobné akutní výkupy.
Veškeré informace naleznete na stránkách http://www.mistoproprirodu.cz/.

Kdo se už stal správcem orchidejí


Parco Naturale Regionale dell’Aveto
Ente Parco
Città Metropolitana di Genova
www.parcoaveto.it

Comune di Sestri Levante (GE)
Ente locale
Sestri Levante (GE)
http://www.comune.sestri-levante.ge.it/

Comune di Zoagli
Ente locale
Zoagli (GE)
http://www.comune.zoagli.ge.it/
@comunedizoagliufficiale

Comune di Bogliasco

Comune di Camogli (GE)

Guglielmo Romagnoli
Società Agricola
Lazise (VR)

Attilio Romagnoli
Società Agricola
Lazise (VR)

Comune di Portofino
Ente locale
Portofino (GE)
https://www.comune.portofino.genova.it/
@comunePortofino

Comune di Ponzano
Ente locale
Ponzano Monferrato (AL)
http://www.comune.ponzanomonferrato.al.it/

Comune di Arguello (CN)
Ente pubblico
Comune di Arguello (CN)
http://www.comune.arguello.cn.it/
@comunediarguello

Comune di Monforte d’Alba (CN)
Ente locale
Monforte d'Alba (CN)
http://www.comune.monforte.cn.it/

Istituto d’Istruzione Superiore per l’Agricoltura “Bernardo Marsano”
Istruzione
Genova
https://www.iismarsano.edu.it/
@istitutoagrariomarsano

Anna e Lorenzo Reverdito
Pensionati
Calamandrana (AT)

Comune di Terruggia (AL)
Ente locale
Terruggia (AL)
https://www.comune.terruggia.al.it/it

Comune di Camagna Monferrato (AL)
Ente locale
Camagna Monferrato (AL)
https://comune.camagnamonferrato.al.it/

Fabio Benvenuto
azienda agricola Fabio Benvenuto
Sori (GE)
www.fareagricoltura.it

Elisabetta Fenoglio
studentessa
Villanova Mondovì (CN)
@elisabetta.fenoglio.3

Rosella Rocchetti
Cascina Roccabianca, società agricola biologica
Cartosio (Al)
http://www.roccabianca.bio/
@agriroccabianca
@agriroccabianca

Alessandro Castagnino

Jacopo Calevo

Miriam Bazzicalupo

Andrea Copetta